Veikka Mattila Etsin totuutta, hyvyyttä ja kauneutta.

Politiikkalista pelokkaille kokoomuslaisille ja libertaareille

Suomessa kokoomuslaiset ja libertaarit tuntevat usein kaipausta Yhdysvaltojen ihanteellista talousjärjestelmää kohtaan. Tapaamisissaan amerikkalaisten hengenheimolaisten kesken he tuntevat alemmuudentunnetta ja jopa pelkoa, että amerikkalaiset kollegat luulevat heitä salaa kaappikommunisteiksi. Nyt kun Alexander Stubista on tullut uusi pääministeri, olen laatinut hänelle ilmaisen, oikeistolaisen politiikkaohjelman, jolla hän voi kerralla korjata kokoomuslaisten ja libertaarien alemmuuden tunteen ja saada Suomen nousuun:

 

1.Kunnallisten sähköyhtiöiden yksityistäminen

2.Suomen vesilain määrittelemien pohjaveden omistusoikeuksien yksityistäminen ja huutokauppaaminen

3.Valtion metsin myynti, kansallispuistojen yksityistäminen ja metsähallituksen lakkauttaminen

4.Kunnallisten vedenjakeluyritysten yksityistäminen

5.Vankiloiden yksityistäminen

6.Yleisradion yksityistäminen ja Yle-veron lakkauttaminen

7.Lukukausimaksut ulkomaisille ja suomalaisille opiskelijoille

8.Opintotuen lakkauttaminen

9.Ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden poistaminen tutkinto-opiskelijoilta

10.Yritustukien täysimittainen lakkauttaminen

11.Maataloustukien täydellinen poistaminen

12.Tukien lopettaminen työväen ja –kansanopistoille

13.Yhteisöveron lasku 10 %:iin

14.10 % tasavero kaikille ansiotuloille

15.Polttoaineverojen laskeminen 80:lla %

16.Arvonlisäveron alarajan nostaminen 100 000

17.Ruoan arvonlisäveron laskeminen 6 %:iin

18.Perintöveron ja lahjaverojen lakkauttaminen

19.Sähkö- ja sähkönsiirtoverojen poistaminen

20.Suomen evl. kirkon ja ortodoksisen kirkon kirkollisveron osuuden lakkauttaminen yhteisöverosta

21.Pankkiveron lakkauttaminen

22.Tupakka- ja makeusverojen poistaminen

23.Asuntolainan korkojen verovähennysoikeuden täydellinen poistaminen

24.Vastaanottokeskusten lakkauttaminen ja työvoiman tarveharkinnan poistaminen

25.Kehitysavun lopettaminen

26.Turvapaikkajärjestelmän lopettaminen

27.Lakkolakien tiukentaminen laittomien lakkojen suhteen

28.Irtisanomissuojan heikentäminen

29.Ammattiyhdistysten jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden poistaminen

30.Yleissitovista työehtosopimuksista luopuminen ja siirtyminen paikalliseen sopimiseen

31.Nuuskan laillistaminen

32.Kannabiksen viihdekäytön ja myynnin laillistaminen

33.Lapsilisien poistaminen

34.Kaavoitusoikeuden siirtäminen rakennusyrityksille

35.Ympäristöministeriön ja – hallinnon lakkauttaminen

36.Yleisen asevelvollisuuden lopettaminen ja siirtyminen ammattiarmeijaan

37.Kuluttaja-asiamiehen viran lakkauttaminen

38.VR:n lähi- ja kaukoliikenteen avaaminen kilpailulle

39.Veikkauksen ja RAY:n monopolien purkaminen ja kilpailun avaaminen yrityksille

40.Alkon monopolin purkaminen

41.Valtion Fortumin, TeliaSoneran ja Fingridin osakkeiden myynti

42.Sosiaaliturvan yksityistäminen perustiliksi

43.Toimeentulotuen korvaaminen ruokakupongeilla

44.Syöttötariffien poistaminen

45.Voimakas painostus EU:ta hyväksymään vapaakauppasopimus

46.Suomen EU:n jäsenmaksuosuuksien pienentäminen

47.Kulttuuriministeriön jakamien apurahojen lakkauttaminen

48.Valtionapujen lakkauttaminen

49.Subjektiivisen päivähoito-oikeuden lopettaminen

50.Lääkkeiden Kela-korvauksen poistaminen

51.Sosiaali- ja terveyspolitiikan normien poistaminen

52.Työeläkejärjestelmän avaaminen kilpailulle

53.Pakollisista työeläkemaksuista luopuminen

54.Valtion velkakatto säännön lisääminen perustuslakiin, menokurisääntöjen ja velkakaton asettaminen kunnille

55.Kaivos- ja ympäristövakuuksien vaatimisen lopettaminen

56.Rikkidirektiivin noudattamatta jättäminen

57.Toisen kotimaisen aseman pakollisuuden poistaminen

58.Vaalirahalakien rajojen lakkauttaminen

59.Aselakien höllentäminen

60.Talletussuojarahaston purkaminen

61.Joukkorahoituksen keräämisen helpottaminen

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Veikka Mattila

Katsotaan, mikä on ihmisten sisälukutaidon taso.

Käyttäjän JuhaniKhr kuva
Juhani Kähärä

Libertarismille ei Suomessa ole kannatusta. Keskiverto suomalainen ja keskiverto kokoomuslainen kannattaa alle kymmentä näistä ehdotuksista. Itse voisin kannattaa näistä 18 eri kohtaa.

Veikka Mattila

Näin olen itsekin ymmärtänyt. Toisaalta osa näistä voisi toteutua, jos Suomen talous on niin huonossa jamassa, että tarvitaan IMF:n väliintuloa.

Käyttäjän VesaVkev kuva
Vesa Väkevä

1. Ei. Sähkömarkkinoita pitää tehostaa ja siihen ei sovi toimijoiden määrän pienentäminen.
2ja3. Valtion maita tarvitaan esim. luonnonpuistoihin.
4. Yksityinen monopoli tuskin on kunnallista parempi.
5. Viranomaistoimintaa ei kannata antaa yksityisille.
6. Yle samalle viivalle yksityisten kanssa niiltä osin kun ohjelmat ovat jotakuinkin samanlaisia.
7. Ei kannata estää lahjakkaitten mutta vähävaraisten opiskelua lukukausimaksuilla.
8. Opintotuet ja monet muut sosiaalietuudet voi lopettaa, jos otetaan käyttöön perustulo .
9. Pakkojäsenyydet eivät liene miltään osin järkeviä.
10. Yritystuet eivät ole markkinatalouden kannalta järkeviä.
11. Maataloustukia tarvitaan vain sen verran, että tuotantoa pysyy Suomessa joku hyväksi todettu määrä.
12. vrt. 10.
13. Yhteisövero 0:aan, vero osingoille.
14. Tasavero, mutta taso 20%. Perustulon, joka olisi 400-500/kk, sen kanssa yht 40%.
15. Pudotetaan EU:n minimitasolle.
16. Pienyritysten toimintaedellytyksiä on syytä parantaa esim. alv:n alarajan nostolla.
17,18,19,21,22. Verojen poisto antaa kansalaisille itsenäisyyttä tehdä omia valintoja ja se tehostaa markkinoiden toimintaa.
20. Tiettyjen uskontojen etuoikeudet pitää uskonnonvapauden nimissä poistaa ja kirkko pitää erottaa valtiosta.
21. Asuntolainan korkovähennys nostaa asuntojen hintoja ja vääristää markkinoita. Pitää poistaa.
24. Turvapaikkaturismi pitää poistaa. Töihin saa tulla, kunhan noudatetaan työehtosopimuksia.
25. Kehitysavun hyödyt ovat kyseenalaisia, Hyödyttää lähinnä kehitysavun parissa toimivaa virkamieskuntaa ja yrityksiä.
26. vrt 24.
27. Lakkolakeja on syytä tiukentaa, kunhan se koskee myös työnantajapuolta.
28. Henkilöstöä voi lomauttaa, jos firmalla menee heikosti. Irtisananomisessa pitää olla selkeät pelisäännöt. Tilanne ei ole nyt huono.
29. Ay-maksu on eräänlainen tulonhankkimiskulu.
30. Paikallista sopimista voi tehdä jo nyt.
31. Kielto ei edes vähentänyt nuuskaamista. Turha kielto.
32. ?
33. Lapsilisät ovat tarpeellinen kompensaatio lapsen hankkimisesta aiheutuviin kuluihin.
34. Kaavoitus takaisin kunnille, koska rakennusliikkeillä on hurja vaikutusvalta.
35. Ympäristöhallintoa on syytä karsia ja järkeistää.
36. Suomen puolustus perustuu asevelvollisuuteen ja suuren miesmäärään. Ei ole syytä muuttaa käytäntöä.
37. Kuluttajalla on syytä olla oma edunvalvonta.
38. Kilpailua tarvitaan myös raideliikenteessä.
39. Sama pätee rahapeleihin. rahaa voi kerätä peliverolla.
40. Sama pätee Alkoon.
41. Kyllä jotkut valtion firmat on syytä pitää jatkossakin valtion omistuksessa.
42. Sosiaaliturva perustuloksi.
43. vrt 42.
44. On valikoivaa yritystukea, pitää poistaa.
45. ?
46. Kannatetaan.
47. Ainakin korkeakulttuurin tuen radikaali vähennys.
48. Ei voi lakkauttaa, kun kunnilla on nykyisenlainen vastuu. Systeemiä voi ja pitää järkeistää.
49. Vanhemmilla on vastuu lapsista, ei kunnalla. Päivähoito-oikeus pois ja lapsilisät n 500:n alle 7-vuotiaasta. Tulee silti halvemmaksi kuin nykysysteemi.
50. Ei kannata kurittaa sairaita.
51. Eläkkeet säästäköön jokainen itse. Ei poikkeaisi juuri nykysysteemistä, jos tel-maksu siirrettäisiin varsinaiseksi palkaksi.
52 ja 53, vrt. 51.
54. Ehkä
55. Talvivaaran esimerkin valossa vakuuksia pitäisi pikemminkin nostaa.
56. Rikkidirektiivi Suomeen vasta kun se toteutuu kaikkialla.
57. Pakkoruotsia (ja suomea)ei tarvita, vaikka Suomi pysyy kaksikielisenä.
58. Vaalirahoituksen seurantaa on syytä kiristää nykyisestä
59. Aseet on syytä pitää tiukasti kontrolloituina. Ne ovat vaarallisia.
60. Talletussuoja kyllä, mutta ei koko EU:n talletuksille.
61. kyllä.
.

Veikka Mattila

Jos olisin libertaari, voisin huomauttaa seuraavista asioista:

2ja3. Sanomasi on kehäpäätelmä.
7. Yhdysvalloissa liittovaltio tarjoaa taloudellista tukea vähävaraisille ja lahjakkaille opiskelijoille. Lisäksi Englannissa on käytössä lukukausimaksut, jotka maksetaan takaisin vasta valmistumisen jälkeen tietyn tulotason ylityttyä.
8. Perustulomalleja on käytössä monenlaisia. Millaista tarkoitat?
13. Miten olisi Viron malli?
16. Juurikin näin.
27. AKT:n mielipahalakot.
33. Yhdysvalloissa on korkeampi keskimääräinen hedelmällisyys kuin Suomessa ilman lapsilisiä.
36. Esität kliseitä asevelvollisuuden tueksi.
50. Suomessa monia yhteiskunnan tukemia lääkkeitä käytetään ihan turhaan. Jos lääkkeensä joutuu maksamaan itse, niin turhien lääkkeiden kulutus vähenee.
58. Yhdysvalloissa korkein oikeus on todennut, että rajattomat vaalirahoitukset kuuluvat sananvapauteen.
59. Ihmiset tappavat, eivät aseet. Kysy vaikka enemmistöltä suomaisilta metsästäjistä.
60. Talletussuoja vie ihmisiltä kannustimen arvioida pankkinsa riskillisyyttä, kun he tallettavat rahojaan pankkeihin.

Käyttäjän OlliTuovinen kuva
Olli Tuovinen

On jokseenkin käsittämätöntä käyttää Yhdysvaltoja esimerkkinä "libertaarista" valtiosta, kun jopa Tanska on taloudeltaan sitä vapaampi. Te ette sitten ikinä opi.

http://www.heritage.org/index/ranking

Veikka Mattila

Libertaalille Hong Kong olisi vielä ihanteellisempi. Heritage Foundationilla on parhaiten dataa käytössään juuri Yhdysvalloista. Tanska vertauksesi ontuu, koska tässä verrattiin Suomea ja Yhdysvaltoja, ja Yhdysvallat on Suomea edellä.

Käyttäjän OlliTuovinen kuva
Olli Tuovinen

Suomi on seitsemän sijaa alempana, ja Suomikin kuuluu vapaimpaan 10%:iin maailman valtioista. Vapaus näyttäisi johtavan keskimääräistä onnellisempaan lopputulokseen, vaikka vasemmistolaiset muuta joskus väittävät.

Toimituksen poiminnat